‘Studenten klagen te weinig’

In zijn vrije tijd maakt hij zich onder andere hard voor de student die zwanger werd tijdens haar studie, vertraging opliep en nu een langstudeerboete krijgt. Niet alleen door letterlijk op de barricaden te gaan staan. Gijs is lid van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

De tweedejaarsstudent Small Business en Retail Management is ook studentenvertegenwoordiger bij de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad en hij stelde zich kandidaat voor zijn academieraad.

Bekostiging hoger onderwijs
Gijs en andere studentenvakbondsleden maken zich op dit moment vooral druk over de bekostiging van het hoger onderwijs. Die, als het aan staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra ligt, in de toekomst voor een deel afhangt van de ‘tevredenheid onder studenten’ of ‘studie-uitval’. Indicatoren die niet allesbepalend zijn voor kwaliteit meent Gijs. ‘Er zijn er honderden te verzinnen. Het onderwijsproces is te complex om kwaliteit te definiëren met het behalen van de door Zijlstra voorgeschreven indicatoren.’

Zeven procent van het totale onderwijsbudget wordt gerelateerd aan deze prestatieafspraken. Als instellingen de afgesproken doelen niet halen, worden zij gekort op hun bekostiging. Dat zou de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren. In de wandelgangen gaat het gerucht dat Zijlstra dit percentage zelfs op wil schroeven naar 25 procent.

Dit soort beslissingen moet je dus niet aan staatssecretaris Zijlstra overlaten, vindt het vakbondslid. ‘Hij staat niet voor de klas, hij maakt het te ingewikkeld. Kwaliteit zit hem niet in processen, systemen, protocollen en afspraken. Kwaliteit in het hoger onderwijs zit hem in datgene tussen studenten en docenten, dus laat dat dan aan hen over.’

Verantwoordelijkheid van de student
Bonte verzamelingen demonstranten op het Malieveld in Den Haag bewijzen dat studenten niet te beroerd zijn om iets te doen. Toch ontbreekt bij veel jongeren de animo om medezeggenschap uit te oefenen. Klagen kunnen studenten wel, dat is geen geheim. Maar de landelijke vakbonden en de academieraden van Avans kunnen moeilijk kandidaten strikken. Een onderwerp dat volgens Gijs meteen op de agenda gezet moet worden. ‘Dit blijkt ook uit de cijfers van Nationale Studentenenquête. Avans staat wat betreft betrokkenheid – in vergelijking met andere hogescholen – niet in de groene cijfers.’

Het is een ver- van- mijn- bed- show: ‘Sommige studenten weten niet eens wat een academieraad inhoudt. Ze snappen het niet of vinden dat ze niet gehoord worden.’ Een verantwoordelijkheid van de school én van de studenten zelf: ‘Ik hoor medestudenten voor een toets vaak klagen over niet werkende of trage rekenmachines. Maar als ik dit dan voorleg aan de examencommissie, is er bij hen niets over bekend. Studenten klagen eigenlijk te weinig. Misschien klagen ze wel, maar nemen ze geen verantwoordelijkheid voor hun klacht.’

Keihard demonstreren
Ondertussen treft de LSVb voorbereidingen voor de aangekondigde protestweek van 19 tot 23 maart, want er moet ook gewoon keihard gedemonstreerd worden. Verschillende acties worden uitgevoerd tegen maatregelen van staatssecretaris Zijlstra waar studenten de dupe van worden.

De harde knip, de langstudeerboete, het verlies van de basisbeurs in de masteropleiding tot het inkorten van het ov-recht en de bezuinigingen op de aanvullende beurs. Gijs: ‘Het is echt maf wat Zijlstra doet. Hij wil het Nederlandse onderwijs weer aan de top brengen, maar ondertussen wordt studeren alleen maar duurder en wil hij minder investeren. Terwijl investeringen – is dat niet altijd zo – uiteindelijk resultaat opleveren.’

Gepubliceerd in Punt., het onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool.
Fotografie: PHOTO40

Advertenties